Afstand en Nabijheid in tijden van crisis

‘Een speurtocht naar balans in de driehoek’ – Nieuw

Introductie

“Het korte lontje de BAAS”

Dat er van een hulpverlener wordt gevraagd een evenwicht te vinden tussen afstand en nabijheid is niet nieuw. Distantie (afstand) en Betrokkenheid (nabijheid) is een aloud spanningsveld in de hulpverlening. De hulpverlener staat als het ware voortdurend op twee benen: afstand en nabijheid. Het evenwicht tussen deze twee uitersten noemen wij: professioneel betrokken. Zeker in tijden van crisis wordt er een groot beroep gedaan op het kunnen bewaken van grenzen en het vinden van een balans tussen deze twee uitersten. 

Inhoud

‘Vanwege de aanscherpte maatregelen is het voorlopig niet mogelijk om uw verwant te komen bezoeken op de manier u zou willen’

Als zorgverlener weet je als geen ander hoeveel impact deze beslissing heeft op de levens van cliënten en verwanten. Een beslissing die gepaard gaat met verschillende emoties als angst, boosheid en verdriet. Emoties waar jij als zorgverlener mee geconfronteerd wordt. En niet te vergeten, die jijzelf ook kunt ervaren, als professional en als mens.

‘Hoe ga ik om met deze emoties?’
‘Hoe geef je grenzen aan, ook in tijden van crisis?’
‘Hoe herken ik spanningsopbouw?’ ( Verschillende soorten van agressie )
‘Waar ligt mijn eigen invloed?’
‘Hoe kan ik op professionele wijze in verbinding blijven en samenwerken in de driehoek?’

Bovenstaande thema’s maken onderdeel uit van het trainingsprogramma. Daarnaast werk ik praktijkgericht, waardoor we kunnen inspelen op (levende) casussen. Ik maak daarbij gebruik van een trainingsacteur.

Doel

Vergroten van de draagkracht van de cliënt, ouders/verwanten en professionals
Bewustwording van je eigen invloed als professional
Het kunnen herkennen welke spanning er is of ontstaat en hoe deze te de-escaleren

Resultaat

Je kunt je beter verplaatsen in de wereld van ouders en cliënten waardoor je effectiever en in harmonie kunt handelen
Reflecteren op eigen handelen, je eigen emoties daarmee kunnen reguleren
Wat doe je wel/niet als professional
Bewustwording van spanningsveld tussen professioneel handelen en betrokken handelen
Bewustwording van risico’s bij bepaalde invulling van rol (verwachtingen/afhankelijkheid creëren)
Inzetten van maximale empathie bij maximale distantie
Nee leren zeggen, voorkomen van in de verdediging schieten

Opbrengst deelnemer

Ik zag haar stoeien met de grillige praktijk en de onduidelijke afspraken die er op verschillende plaatsen van de organisatie gelden.
 Mooi om te zien dat ze de invloed die ze kan pakken nu ook pakt. Haar afspraken duidelijk weet te maken, hoe zelf te handelen.
Ook heel sterk om te zien dat ze zich kwetsbaar heeft durven op te stellen. Ook collega’s van de woningen kijken nu kritischer naar eigen handelen. Ik denk dat de organisatie meer bezig zou kunnen zijn met wat de afspraken rondom het thema afstand en nabijheid zijn. De doelgroep en medewerkers zijn denk ik gebaad bij een rode draad van afspraken hierover.
– Manager gehandicaptenzorg- 

Werkvormen

De Roos van Leary
De Dynamische Driehoek (Chiel Egberts)
A,B,C,D agressie en hoe daarop verschillend te handelen
De Cirkels van Invloed en Betrokkenheid van Covey
Het maken van een systemische opstelling van het probleem
Oefenen met een acteur om sommige rollen scherper uit te beelden
Praktijkgerichte casuïstiek

Werkwijze

De training is geschreven voor 3 dagdelen.
 Data en tijden in overleg, groepsgrootte COVID-19 proof. Er wordt gewerkt met een trainingsacteur.

De training is geschikt voor alle medewerkers die werken met cliënten en verwanten en kan, in overleg, op maat aangeboden worden.

Borging

Om de training na afloop goed te borgen, adviseren wij na de training nog een aantal intervisie bijeenkomsten te organiseren in groepen van circa 6 personen, om zo nieuwe casuïstiek onder de loep te kunnen nemen.

Ook managers van de organisatie worden geadviseerd zich te laten informeren over de theorie en de inhoud van de training. Dit om de manier van denken en handelen te kunnen delen en er in te kunnen adviseren.

Share This