Je gaat het pas zien als je het door hebt. 

Iedere instelling of zorg gerelateerde organisatie krijgt helaas te maken met huiselijk geweld. Om er voor te zorgen dat professionals snel en adequaat reageren bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling, is hiervoor vanuit de Rijksoverheid een landelijke meldcode ontwikkeld. De meldcode is per 1 juli 2013 van kracht en wettelijk verplicht. Tijdens de basistraining krijg je inzicht in wat er wordt verstaan onder huiselijk geweld en de werkwijze van o.a. het AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) en Steunpunt Huiselijk Geweld. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Het bespreken van de eigen waarden en normen rondom dit thema en hoe om te gaan met signalen
  • Kennis en inzicht krijgen/vergroten rondom huiselijk geweld
  • Weten hoe professioneel te handelen volgens de lijn van het protocol Meldcode van de eigen organisatie
  • De impact van huiselijk geweld/ kindermishandeling op het individu, gezin en de samenleving
  • Hoe implementeer je de Meldcode binnen je organisatie?
  • Welke signalen kun je in je werk herkennen?

De belangrijkste aandachtspunten in gesprekken met ouders over vermoedens van kindermishandeling huiselijk geweld. Ik nodig u van harte uit om voor een vrijblijvende afspraak contact met mij op te nemen. 

Share This