Omgaan met seksualiteit en intimiteit

Preventie seksueel misbruik in de zorg voor verstandelijk beperkten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 60% van de verstandelijk beperkten ooit te maken heeft gehad met seksueel misbruik, uiteenlopend van aanraking tot verkrachting. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat zowel goede voorlichting als het creëren van een grotere weerbaarheid bij cliënten kunnen bijdragen aan het voorkomen van seksueel misbruik.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak te weinig kennis van het eigen lichaam, doordat ze hierover niet goed of onvoldoende geïnformeerd zijn. Daarnaast kunnen zij vaak niet goed duidelijk maken wat een bepaalde handeling emotioneel gezien met hen doet. Hierdoor hebben zij vaak een vertekend beeld ontwikkeld over seksualiteit/intimiteit, waardoor er gemakkelijk grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond en hierdoor de privacy terugkerend wordt geschonden.

Een cliënt komt in zijn leven in contact met veel verschillende begeleiders. Iedere begeleider mag in wezen cliënten douchen, van cliënten wordt ook verwacht dat zij zich van kleding ontdoen in het bijzijn van de begeleiders, ook wanneer het gaat om invalkrachten die slechts een dag meedraaien. Stagiaires moeten het ‘vak’ ook leren, maar wanneer dit op elkaar geoefend moet worden wordt daar vaak toch ernstig om gelachen. Wanneer je dit je gehele leven meemaakt, hoe kun je dan je grenzen aangeven aan iemand die grensoverschrijdend gedrag vertoond?

Anders durven en leren kijken, dit is waar ik mensen in mijn trainingen bewust van maak. Bedenk je wat het doel is van die kus of die knuffel. Wie geef je deze en bij wie doe je dit nog meer gevraagd dan wel ongevraagd? Dat zijn vragen die ik stel en waarvan menig begeleider in de war raakt. Mag ik niemand meer aanraken dan? Maar dan krijgen zij misschien nooit meer een knuffel/kus. Zo zielig, ik kan niet meer met ze werken als ik ze niet meer op schoot mag nemen! Het is belangrijk om je bewust te worden van je eigen handelen. Het kan zeker nodig zijn om een gevoel van veiligheid te halen uit aanrakingen of nabijheid. Doe het bewust en in overleg met je team, de verwanten en de orthopedagoog.

Preventie seksueel misbruik is een training die onmisbaar is als je werkt met mensen die door een verstandelijke beperking afhankelijk zijn van jouw handelen. Door mijn jarenlange ervaring als trainer en coach en mijn ervaring in de begeleiding en coaching van mensen met een verstandelijke beperking kan ik heel goed inspelen op het ontwikkelingsniveau en de behoeften van de deelnemers. Mijn talent is om iemand op een vriendelijke manier een spiegel voor te houden zodat hij inzicht krijgt in zijn eigen gedrag.

Programma

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • Grensoverschrijdend gedrag herkennen
 • Grenzen stellen, normen en waarden stellen
 • Intimiteit bewaken
 • De ‘knuffelcultuur’ van volwassen mensen met een beperking
 • Bewuste beslissingen nemen
 • Verschillende culturele achtergronden
 • Hoe maak ik het bespreekbaar
 • Hoe maak ik een melding van seksueel misbruik

Daarnaast behandel ik ook feitelijke kennis, de seksuele voorlichting, namelijk:

 • Voortplanting
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Puberteit – Menstruatie – Zaadlozing
 • Verliefd zijn
 • Kinderen krijgen

Tijdsinvestering: de training bestaat uit een vast programma van drie dagdelen. Er wordt over het algemeen gewerkt met niet al te grote groepen om iedere deelnemer voldoende tijd en aandacht te kunnen bieden en eigen casuïstiek te kunnen behandelen. Daarnaast kan de training ook op maat worden verzorgd voor een nader overeen te komen aantal deelnemers.

Evaluatie GITP Post Academisch Onderwijs

“Omgaan met seksualiteit, relaties en intimiteit bij een verstandelijke beperking” – training gegeven aan orthopedagogen van Stichting Amarant Groep.

“Heel praktisch, verhelderend en een fijne docent”

“Fijne docent laagdrempelig praktisch ingericht, daardoor bruikbaar inspirerend relevant”

“Al mijn vragen zijn beantwoord. Zelfs vragen waarvan ik niet wist dat ik ze had. De cursus sloot aan bij mijn behoefte en heeft mijn visie op de zorg verscherpt”

“Ze is kundig, laagdrempelig en praktisch. Ze vroeg aan het einde van de dagen om feedback en kreeg weinig verbeterpunten te horen. Dit kwam mede doordat ze gedurende de hele cursus open stond voor vragen/suggesties/ verbeterpunten. Ze sloot aan op onze behoefte van dat moment”

“Ik heb gewerkt aan mijn doelstellingen en aan de doelstellingen waarvan ik niet wist dat ik ze had”

“Positief, verhelderend, bevestigend. Heel verhelderend. Ik besef dat het vooral de kleine dingen zijn waarmee je de juiste stappen kunt zetten. (dat merk ik bij mezelf ook vaak; dat het soms lastig is om te bepalen waar je bij een cliënt mee moet beginnen)”

“Leerzame cursus, niet alleen aandacht voor de negatieve kant van de seksuele ontwikkeling maar ook veel aandacht voor de positieve/ gezonde ontwikkeling”

“Fijn een praktische docente die de theorie gelijk aan de praktijk koppelt. Veel gehad aan de hulpmiddelen die we ook bij ons in de praktijk in kunnen zetten”

“Er word wel eens gezegd dat iets een eye opener is, maar dit heeft echt mijn visie veranderd. Ik heb hier veel aan in mijn werk, maar ook in de opvoeding van onze 2 dochters”

“Een cursus waar je enthousiast van wordt, waar veel praktische handvatten aan bod komen en waardoor je weer anders naar je cliënten en hun problemen gaat kijken (en hierbij ook eerder stukje seksualiteit meeneemt)”

“Heel goed bruikbaar en toepasbaar. Inspirerend en goede aansluiting op de praktijk”

“Veel bruikbare methodieken geleerd”

Share This