Professioneel betrokken

“Een goede relatie wordt gekenmerkt door maximale toenadering met behoud van distantie. H.C. Rümke”

Deze training is sinds 2 februari 2018 SKJ geaccrediteerd voor 16 punten.

Balans tussen afstand en nabijheid in de relatie cliënt en hulpverlener.

Dat er van een hulpverlener wordt gevraagd een evenwicht te vinden tussen afstand en nabijheid is niet nieuw. Distantie (afstand) en Betrokkenheid (nabijheid) is een aloud spanningsveld in de hulpverlening.De hulpverlener staat als het ware voortdurend op twee benen: afstand en nabijheid. Het evenwicht tussen deze twee uitersten noemen wij: professioneel betrokken.

Afstand en nabijheid in onbalans. Wanneer professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie cliënt-hulpverlener.

De volgende ‘scheve’ verhoudingen kunnen ontstaan:

 • Afhankelijk worden van de cliënt /of andersom;
 • Verstrikt raken in het verhaal van de cliënt
 • Overbetrokkenheid voelen; ‘mee naar huis nemen’
 • Identificatie; ‘op jezelf betrekken’.
 • Verantwoordelijkheid overnemen van de cliënt;
 • De opvatting krijgen als: Ik ben de REDDER.

De balans tussen afstand en nabijheid is een proces waarbij de hulpverlener zichzelf als persoon steeds weer bevraagt en toetst in relatie tot de cliënt. Een hulpverlener moet leren zijn betrokkenheid op een professionele manier vorm te geven. Een betrokken hulpverlener kan meer afstand nemen als hij leert vertrouwen op de innerlijke autonomie van de cliënt. Om dit vertrouwen te ontwikkelen moet een hulpverlener gevoed worden. Is er te weinig voeding in de vorm van positieve waardering, informatiedoorstroming, serieus genomen en gerespecteerd voelen, dan wordt de mond (van hulpverlener) gebruikt voor andere zaken zoals roddel, kritiek, negatief commentaar. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een van de belangrijkste oorzaken van een burnout bij hulpverleners is, dat er geen balans is tussen geven en ontvangen. Het is van belang dat de hulpverlener blijft zorgen voor zijn eigen professionele voeding. Deze voeding moet plaats vinden op zowel materieel, lijfelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel vlak.

Training Professioneel betrokken: Wij bieden een training aan die handvatten geeft aan hulpverleners om zichzelf te kunnen ontwikkelen op het gebied van professionele betrokkenheid. Het is een training op maat die te gebruiken is op iedere werkplek waar hulpverleners en cliënten zijn.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • De Roos van Leary
 • De Dynamische Driehoek
 • De Cirkels van Invloed en Betrokkenheid van Covey

Dit zijn hulpmiddelen die een hulpverlener kan gebruiken om zich professioneler en nog steeds betrokken op te kunnen stellen. We werken met casuïstiek van deelnemers zelf. Het zal blijken dat door middel van het maken van een opstelling van het probleem, er heel snel inzicht gekregen wordt in de valkuil waar ze voortdurend instappen.

De werkvorm die we hiervoor nemen is:

 • Het maken van een systhemische opstelling van het probleem.
 • Oefenen met een acteur om sommige rollen scherper uit te beelden.

Het is een dynamische en actieve training waar iedereen die deelneemt geprikkeld wordt zichzelf kwetsbaar op te stellen. Veiligheid in de groep staat voorop, van daaruit kunnen mensen zich openstellen voor vernieuwing en dat levert hele mooie resultaten op.Om de training na afloop goed te borgen, adviseren wij na de training nog een aantal intervisie bijeenkomsten te houden met groepjes van circa 6 personen, om zo nieuwe casuïstiek onder de loep te kunnen nemen.Ook managers van de organisatie worden geadviseerd zich te laten informeren over de theorie en de inhoud van de training. Dit om de manier van denken en handelen te kunnen delen en er in te kunnen adviseren.

Share This